Reklamacije in vračila

Kupec (velja izključno samo za fizične osebe, ki pridobijo blago za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dneva prevzema blaga. Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno izjavo obvestiti prodajalca o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. po elektronski pošti na naslov na e-naslov prodajalca: info@velemarket.si). V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi obrazec. Če se kupec odloči za to možnost, ponudnik kot prodajalec po elektronski pošti kupcu pošlje potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca.

Kupec blago, skupaj z originalno embalažo, vrne brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil ponudnika kot prodajalca o odstopu od pogodbe. Ponudnik kot prodajalec lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj (odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej).

Stroške vračila blaga iz razlogov, ki so navedeni v tej točki, nosi v celoti kupec.

Vso blago je praviloma mogoče vrniti na običajen način po pošti, za kar vsa eventualna tveganja v zvezi s tem prevzema kupec. Stroške vračila blaga, če ga zaradi njegovih lastnosti objektivno ni mogoče vrniti po pošti, nosi kupec.

V primeru odstopa od pogodbe ponudnik kot prodajalec kupcu brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave blaga kupcu. Tako povračilo ponudnik kot prodajalec izvede z nakazilom na bančni račun kupca, s čemer se kupec izrecno strinja in se zaveže, da bo ponudniku kot prodajalcu pravočasno sporočil vse potrebne podatke za nakazilo.

Zeankrat je vračilo možno samo po pošti oz. preko kurirske službe direktno trgovcu (veleMARKET ponudniku). Ker je veleMARKET samo spletna platforma in ni trgovec, vse pogoje za vračilo izdelka določa trgovec (veleMARKET ponudnik). Dogovor o vračilu izdelka vedno poteka neposredno med vami in trgovcem. V primeru spora ali če se sami nikakor ne morete dogovoriti s trgovcem, se lahko obrnete na nas (info@velemarket.si) in pomagali bomo uredi vašo reklamacijo.

Stroške pošiljanja vedno v celoti krije kupec, razen če je dogovorjeno drugače. Trgovci oz. veleMARKET ponudniki vrnjenih pošiljk iz reklamacij z odkupnino ne sprejemajo.

V primeru vračila izdelka je postopek sledeč:

  1. Izpolnite obrazec za vračila izdelkov in nam podajte vse informacije, ki so potrebne za izvedbo vračila.
  2. Priložite kopijo računa za izdelek, ki ga vračate.
  3. Izdelek ustrezno pripravite za transport, tako da ga pred predajo prevozniku dovolj dobro zaščitite. Izdelek morate zaščititi z originalno embalažo ali embalažo, ki ga lahko zaščiti enako kot ga je originalna embalaža, da ne bi prišlo do poškod pri prevozu. Ne pozabite priložiti obrazca s podatki in kopije originalnega računa.
  4. Izdelek za vračilo pošljite na naslov, ki vam ga je sporočil trgovec (veleMARKET ponudnik) ob prejemu reklamacije.