Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine veleMARKET so sestavljeni v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot).

S spletno trgovino veleMARKET (https://www.velemarket.si) upravlja podjetje MD SVETOVANJE d.o.o., matična štev.: 2295750, davčna štev.: SI97239372, s sedežem Proletarska cesta 4, 1000 Ljubljana, ki je tudi ponudnik in posrednik storitev e-poslovanja v spletni trgovini veleMARKET.

Z registracijo v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte in geslo, ki ga določi uporabnik sam ob registraciji. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata ter povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna in popolno poslovno sposobna oseba. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec.

S splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje predvsem delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika ter kupca in poslovno razmerje med ponudnikom, posrednikom ter uporabnikom kot kupcem iz ponudbe spletne trgovine, posebej pa še pravice uporabnika kot kupca – potrošnika.

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 • podatke o identiteti ponudnika (podjetje, naslov, matična in davčna št.);
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s ponudnikom (naslov elektronske pošte, telefon);
 • informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
 • informacije o dostopnosti (zalogi) izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
 • način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave;
 • informacije o načinu plačila;
 • podatke o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;
 • pogoje za odstop od naročila oz. nakupa in o vračilu izdelkov;
 • informacije o postopku s pritožbo uporabnika in podatki o kontaktni osebi ponudnika za stike z uporabniki.

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto spreminja in ažurira.

Izdelek bo kupcu odpremljeno v roku največ 14 delovnih dni od prejema in potrditve naročila. Za izdelke, ki niso na zalogi, velja za dostavne naslove v Sloveniji rok dobave, kot ga uporabniku sporoči prodajalec preko elektronske pošte ali na podlagi povpraševanja uporabnika preko kontaktnih podatkov ponudnika.

Pri dobavi izdelkov, ki jih ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču oziroma je izključno vezan na dobavo s strani svojega dobavitelja oz. ponunika vM in na čas, v katerem lahko ta dobavitelj oz. ponudnik vM dostavi izdelek do kupca, slednji ni odgovoren za morebitno zamudo pri dobavi.

Prek elektronske pošte prodajalec kupca obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo izdelkov. Če dobavitelj ponudniku ne potrdi dobavljivosti naročenih artiklov najkasneje v roku 48 ur (v 2 delovnih dneh), lahko prodajalec naročilo kupca zavrne iz razloga, ker artikel ni dobavljiv (na razpolago). Z dnem zavrnitve naročilo kupca preneha veljati.

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobavljenih artiklov, ki jih ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču.

V spletni trgovini veleMARKET so trenutno na voljo naslednji načini plačila:

 • nakazilo na bančni račun (po predračunu), ki vam ga bomo poslali takoj po prejetju naročila
  Predračun si lahko izdela pravna ali fizična oseba. Naročilo vam bomo odposlali takoj po vašem prejetem plačilu.
 • s kreditno kartico (MasterCard, Visa, American Express)
 • Valu – varno plačilo z mobilnim telefonom
  Pri izbiri plačila s storitvijo Valu, boste preusmerjeni na spletno stran plačilnega sistema Valu. Tam se vam bo prikazalo spletna stran s preprostimi navodili za plačilo z vašim telefonom. Za uporabo storitve morate imeti na svojem telefonu nameščeno aplikacijo Valu – več si lahko preberete na spletni strani ponudnika www.valu.si

Prodajna pogodba med ponudnikom in uporabnikom je sklenjena v trenutku, ko ponudnik prejeto povpraševanje oz. naročilo potrdi in uporabniku pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom »potrditev prejema naročila«). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani ter veljajo tako za prodajalca, kot uporabnika kot kupca.

Prodajna pogodba (prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na spletnem strežniku prodajalca.

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih (EUR) in že vključujejo DDV ter veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine veleMARKET.

Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti (razen pri časovno omejenih akcijah), zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Cene objavljene v spletni trgovini veleMARKET veljajo za fizične in pravne osebe.

Kljub izjemnim naporom, da bi ponudnik zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo ponudnik:

 • uporabniku (kupcu) to sporočil in ga obvestil o novih cenah, uporabnik (kupec) pa ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti, ga deloma ali v celoti preklicati oziroma naročilo potrditi po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma
 • uporabniku (kupcu) omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo v obojestransko korist ter zadovoljstvo.

Postopek naročila v spletni trgovini veleMARKET si oglejte pod rubriko Pomoč in nasveti.

Za pomoč in svetovanje pri nakupu se lahko uporabnik obrne na ponudnika na e-naslov: info@velemarket.si

Ponudnik blago dostavlja preko dostavne oz. kurirske službe Pošte Slovenije ali GLS.

Dostava je zaenkrat mogoča samo na naslove v Sloveniji.

Ponudnik si pridružuje pravico do izbire druge dostavne službe. Podatke za spremljanje pošiljke kupec prejme na svoj elektronski naslov in jo lahko spremlja na spletni strani dostavne službe, ki opravlja dostavo.

Ponudnik kot prodajalec zaračuna kupcu stroške priprave in pošiljanja ter dostave blaga v višini pavšala 4,90 EUR.

Pri enkratnem naročilu nad 199 EUR je v Sloveniji dostava BREZPLAČNA.

Postopek nakupa za pravne osebe (podjetja, ustanove, zavodi, samostojni podjetniki …) je popolnoma enak postopku za fizične osebe, le da mora pravna oseba vnesti v naročilo še podatke o svoji organizaciji. V polje »naziv podjetja« se mora vnesti polni naziv podjetja oz. organizacije, v polje »ID št. za DDV« pa davčno številko organizacije in se seveda hkrati strinjati s temi splošnimi pogoji.

V kolikor kupec želi izstavitev računa na pravno osebo, se šteje, da sprejema pogoje poslovanja, ki veljajo za pravne osebe. Glavna razlika glede fizičnih oseb je v možnostih odstopa od pogodbe: pravnim osebam je omogočeno le vračilo dobavljenih artiklov v okviru garancijskih pogojev in napak na artiklih v skladu z določbami Obligacijskega zakonika.

Pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema artikla brez razloga, kot to velja za fizične osebe.

Kupec (velja izključno samo za fizične osebe, ki pridobijo blago za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dneva prevzema blaga. Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno izjavo obvestiti prodajalca o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. po elektronski pošti na naslov na e-naslov prodajalca: info@velemarket.si). V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi obrazec. Če se kupec odloči za to možnost, ponudnik kot prodajalec po elektronski pošti kupcu pošlje potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca.

Kupec blago, skupaj z originalno embalažo, vrne brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil ponudnika kot prodajalca o odstopu od pogodbe. Ponudnik kot prodajalec lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj (odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej).

Stroške vračila blaga iz razlogov, ki so navedeni v tej točki, nosi v celoti kupec.

Vso blago je praviloma mogoče vrniti na običajen način po pošti, za kar vsa eventualna tveganja v zvezi s tem prevzema kupec. Stroške vračila blaga, če ga zaradi njegovih lastnosti objektivno ni mogoče vrniti po pošti, nosi kupec.

V primeru odstopa od pogodbe ponudnik kot prodajalec kupcu brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave blaga kupcu. Tako povračilo ponudnik kot prodajalec izvede z nakazilom na bančni račun kupca, s čemer se kupec izrecno strinja in se zaveže, da bo ponudniku kot prodajalcu pravočasno sporočil vse potrebne podatke za nakazilo.

Ponudnik je odgovoren za stvarne napake na izdelku, ki se pokažejo v dveh letih od prevzema blaga.

Napaka je stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na samem izdelku.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu oz. proizvajalcu omogočiti, da izdelek pregleda.

Če obstoj napake na izdelku ni sporna, ponudnik kot prodajalec najpozneje v roku osmih dni ugodi utemeljeni in upravičeni zahtevi kupca.

Ponudnik kot prodajalec v vsakem primeru pisno odgovori potrošniku na njegovo zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu sporna.

Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu pošlje na elektronski naslov: info@velemarket.si.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na izdelku, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na izdelku ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako in obrabo ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

Pravice kupca iz prejšnjega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

V tem primeru ima kupec tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, povračilo stroškov vračila izdelkov.

Vse izdelke je mogoče vrniti v originalni embalaži na običajen način po pošti, za kar vsa eventualna tveganja v zvezi s tem prevzema kupec. Stroške vračila ali menjave blaga v vsakem primeru nosi ponudnik kot prodajalec.

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov kupca v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) in GDPR. Več podatkov o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov si lahko preberete v rubriki Varstvo osebnih podatkov.

Ponudnik je upravičen za svoje potrebe voditi statistiko dostopov in uporabe spletne trgovine veleMARKET, pri čemer bo uporabil vse možne tehnične in dopustne ukrepe, da bo zaščitil osebne podatke uporabnikov pred nepooblaščenim dostopom s strani tretjih oseb.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-poštnega naslova, uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Podjetje MD SVETOVANJE d.o.o. je v celoti usklajeno z uredbo GDPR in ZVOP.

Za informacije, spremembe in morebitne zahtevke za izbris ali prenos vaših osebnih podatkov nam pišite na e-naslov: gdpr@velemarket.si

Ponudnik bo s kupcem stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu kupec izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili veljavnega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Oglasna elektronska sporočila ponudnika bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila;
 • pošiljatelj bo jasno razviden;
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne; prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo prodajalec izrecno spoštoval.

Oglasna sporočila prodajalca bodo jasno razvidna in jasno ločena od iger in tekmovanj.

Ponudnik se bo po svojih najboljših močeh trudil zagotoviti ažurnost in pravilnost vseh podatkov, objavljenih na spletnih straneh. Kupci uporabljajo vse podatke na lastno odgovornost. Tako ponudnik ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko nastale zaradi uporabe podatkov / storitev na spletnih straneh oziroma zaradi morebitnih netočnih podatkov ali napak, ki bi se znašli na spletnih straneh ponudnika. Prav tako ponudnik ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prekinitve delovanja.

Ponudnik zagotavlja ustrezno opremo le na svoji spletni strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja kupca.

Ravnotako ponudnik ne more v celoti zagotavljati in jamčiti za svojega dobavitelja, se bo pa ponudnik vedno potrudil poskrbeti, da se bo zadeva rešila v korist in zadovoljstvo kupca veleMARKET-a. Proti svojemu dobavitelju pa bo ustrezno po pogodbi ukrepal.

Ponudnik nudi na svojih straneh tudi povezave na druge spletne strani, ki jih ne upravlja, kontrolira in preverja njihove vsebine. Povezave so kupcu namenjene kot koristen dodatek in ne predstavljajo odobravanja informacij, izdelkov in storitev s strani ponudnika, kakor tudi ne predstavljajo nikakršnih povezav med upravljavci drugih spletnih strani ter ponudnikom.

Vsa vsebina na spletni trgovini veleMARKET (fotografije, besedila, datoteke, itd.) so izključna last ponudnika ali njegovih dobaviteljev v skladu z veljavnima Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ter Zakonom o industrijski lastnini (ZIL).

Prepovedano je vsako kopiranje ali uporaba brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika.

Ponudnik spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Ponudnik ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže preko elektronske pošte. Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na e-poštni naslov info@velemarket.si.

Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda na elektronski poštni naslov info@velemarket.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik bo v osmih dneh od prejema pritožbe potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med ponudnikom in uporabnikom pristojno sodišče. Ponudnik in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med ponudnikom in uporabnikom velja in se uporablja izključno slovensko materialno in procesno pravo.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (OZ), Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) in Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).

Družba MD svetovanje d.o.o. ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb, skladno z določili Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.

Kot ponudnik blaga in storitev, ki se ukvarja s spletno trgovino na območju Republike Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Spletna platforma je na voljo potrošnikom na spletni povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Ponudnik lahko spreminja te splošne pogoje poslovanja brez predhodnega soglasja kupcev.

Ponudnik lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine ponudnika in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje preko spletne strani svoje trgovine. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi splošnih pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve splošnih pogojev poslovanja sprejema. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo ponudniku sporoči preklic na e-naslov info@velemarket.si.

Splošni pogoji veljajo od dne 1. 1. 2020 dalje.